Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the Northwest Atlantic
Дата на документа: 29/11/2007
№ на документ: COM(2007) 762
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове