Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Първи доклад за напредъка по изпълнението на програмата за действие NAIADES за насърчаването на транспорта по вътрешни водни пътища
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - First progress report on the implementation of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway transport
Дата на документа: 05/12/2007
№ на документ: COM(2007) 770
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове