Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Силна европейска политика за съседство
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Strong European Neighbourhood Policy
Дата на документа: 05/12/2007
№ на документ: COM(2007) 774
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове