Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ТРЕТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ЗА НАПРЕДЪКА по прилагането на Решение 96/411/ЕО на Съвета относно подобряването на земеделската статистика на Общността
Заглавие на английски: THIRD PROGRESS REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Decision 96/411/EC on improving Community agricultural statistics
Дата на документа: 21/11/2007
№ на документ: COM(2007) 732
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове