Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписване от името на Европейската общност на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно подписване от името на Европейската общност на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part - Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: COM(2007) 743
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове