Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 2003/9/ЕО ОТ 27 ЯНУАРИ 2003 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2003/9/EC OF 27 JANUARY 2003 LAYING DOWN MINIMUM STANDARDS FOR THE RECEPTION OF ASYLUM SEEKERS
Дата на документа: 26/11/2007
№ на документ: COM(2007) 745
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове