Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА на основание член 6 от рамковото решение на Съвета от 24 февруари 2005 година. относно конфискация на облаги, средства и имущества от престъпления (2005/212/ПВР)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION pursuant to Article 6 of the Council Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime related proceeds, instrumentalities and property (2005/212/JHA)
Дата на документа: 17/12/2007
№ на документ: COM(2007) 805
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове