Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: БЯЛА КНИГА за интеграцията на пазарите на ипотечни кредити в ЕС
Заглавие на английски: WHITE PAPER on the Integration of EU Mortgage Credit Markets
Дата на документа: 18/12/2007
№ на документ: COM(2007) 807
Вид документ: Бяла книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове