Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на фуражи, произведени от генетично модифицирания картоф EH92-527-1 (BPS-25271-9) и инцидентното или технически неизбежно наличие на този картоф в храни и други фуражни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of feed produced from the genetically modified potato EH92-527-1 (BPS-25271-9) and the adventitious or technically unavoidable presence of the potato in food and other feed products under Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 18/12/2007
№ на документ: COM(2007) 813
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове