Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за оценката на програмата „Активно европейско гражданство“ 2004-2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the evaluation of the "Active European Citizenship" Programme 2004-2006
Дата на документа: 17/12/2007
№ на документ: COM(2007) 819
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове