Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Дата на документа: 06/12/2007
№ на документ: COM(2007) 777
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове