Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за риболов в южен Индийски океан (SIOFA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 831
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове