Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно тестове за Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II)
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 838
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове