Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Четвърти доклад за напредъка на изпълнението по Чернобилския фонд „Укритие“ - септември 2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Fourth Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund - September 2007
Дата на документа: 19/12/2007
№ на документ: COM(2007) 825
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове