Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно идентификацията и регистрацията на прасетата (Кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the identification and registration of pigs (Codified version)
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 829
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове