Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на дерогациите от изискванията за настаняване на биологични животни в сгради от преди 24 август 1999 г. и от преди 24 август 2000 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the derogations from housing requirements for organic livestock in buildings from before 24 August 1999 and before 24 August 2000
Дата на документа: 06/03/2007
№ на документ: COM(2007) 83
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове