Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (Преработена версия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (Recast)
Дата на документа: 21/12/2007
№ на документ: COM(2007) 859
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове