Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, по отношение на срока й на съществуване
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 861
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове