Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на приложение I към Акта за присъединяване на България и Румъния
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises - Proposal for a COUNCIL DECISION amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 839
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове