Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на член 35 от Договора за Евратом - Проверка на функционирането и ефективността на съоръженията за постоянно наблюдение на нивото на радиоактивност във въздуха, водата и почвата Доклад за периода 1990—2007 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Application of Article 35 of the Euratom Treaty - Verification of the operation and efficiency of facilities for continuous monitoring of the level of radioactivity in the air, water and soil - Report, 1990-2007
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 847
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове