Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/… НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно общите правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (Преработена версия)
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EC) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails (Recast)
Дата на документа: 20/12/2007
№ на документ: COM(2007) 848
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове