Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПЪРВАТА ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ - ДА НАПРЕДНЕМ ЗАЕДНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON A FIRST ASSESSMENT OF NATIONAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLANS AS REQUIRED BY DIRECTIVE 2006/32/EC ON ENERGY END-USE EFFICIENCY AND ENERGY SERVICES - MOVING FORWARD TOGETHER ON ENERGY EFFICIENCY
Дата на документа: 23/01/2008
№ на документ: COM(2008) 11
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове