Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. - Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - EU Consumer Policy strategy 2007-2013 -Empowering consumers, enhancing their welfare, effectively protecting them
Дата на документа: 13/03/2007
№ на документ: COM(2007) 99
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове