Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно напредъка на проучвателните разговори за сътрудничество в областта на транспорта със съседните страни
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS concerning the Progress of exploratory talks regarding cooperation in the field of transport with the neighbouring countries
Дата на документа: 05/03/2008
№ на документ: COM(2008) 125
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове