Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно Общата позиция, приета от Съвета, с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to adopting a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency
Дата на документа: 07/03/2008
№ на документ: COM(2008) 136
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове