Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно Общата позиция, приета от Съвета, с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the Common Position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/49/EC on safety on the Community’s railways
Дата на документа: 07/03/2008
№ на документ: COM(2008) 137
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове