Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и определяне начина на администриране на автономни тарифни квоти на Общността при внос на някои рибни продукти в Канарските острови
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas on imports of certain fishery products into the Canary Islands
Дата на документа: 07/03/2008
№ на документ: COM(2008) 129
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове