Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейската общност на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност, от една страна, и правителството на Нова Зеландия, от друга страна - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейската общност на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност, от една страна, и правителството на Нова Зеландия, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL on the signature on behalf of the European Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Community of the one part and the Government of New Zealand of the other part - Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL on the conclusion on behalf of the European Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Community of the one part and the Government of New Zealand of the other part
Дата на документа: 04/04/2008
№ на документ: COM(2008) 170
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове