Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление с оглед на корекцията на многогодишната финансова рамка - представено от Комисията на Парламента и Съвета в съответствие с точка 48 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the adjustment of the financial framework to take account of implementation and the technical adjustment for 2009 in line with movements in GNI - presented by the Commission to Parliament and the Council in accordance with paragraph 48 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006
Дата на документа: 14/03/2008
№ на документ: COM(2008) 152
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове