Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2004 по отношение възстановяването на запасите от атлантическа треска и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 423/2004 as regards the recovery of cod stocks and amending Regulation (EEC) No 2847/93
Дата на документа: 02/04/2008
№ на документ: COM(2008) 162
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове