Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се вземе от името на Общността по тълкуването на член 14 от Конвенцията от Орхус
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Community on the interpretation of Article 14 of the Aarhus Convention
Дата на документа: 07/04/2008
№ на документ: COM(2008) 174
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове