Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздушни транспортни услуги в Общността - (преработка)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council in view of adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air transport services in the Community - (recast)
Дата на документа: 21/04/2008
№ на документ: COM(2008) 175
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове