Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС ІІ)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II)
Дата на документа: 16/04/2008
№ на документ: COM(2008) 196
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове