Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и Съвета за определяне на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/EО и Директива 2002/59/EО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Directives 1999/35/EC and 2002/59/EC
Дата на документа: 11/06/2008
№ на документ: COM(2008) 206
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове