Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Застрахователни изисквания за оператори на въздухоплавателни средства в ЕО - доклад за прилагането на Регламент № 785/2004
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Insurance Requirements for Aircraft Operators in the EU - A Report on the Operation of Regulation 785/2004
Дата на документа: 24/04/2008
№ на документ: COM(2008) 216
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове