Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета ot 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) във връзка със списъка за 2009 г. с целеви второстепенни променливи за материални лишения
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION implementing Regulation No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 concerning Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) as regards the 2009 list of target secondary variables on material deprivation
Дата на документа: 28/01/2008
№ на документ: COM(2008) 22
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове