Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за PЕГЛАМЕНТ (EО) № …/… НА СЪВЕТА от […] относно общия режим за внос от някои трети страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No …/… of […] on common rules for imports from certain third countries
Дата на документа: 24/04/2008
№ на документ: COM(2008) 214
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове