Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към Шести доклад относно процедурите за събиране и контрол на ДДС, изготвен по силата на член 12 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89
Заглавие на английски: Commission staff working document - Annex to the Sixth report under Article 12 of Regulation (EEC, Euratom) n° 1553/89 on VAT collection and control procedures
Дата на документа: 11/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2759
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове