Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за храни, предназначени за специфична хранителна употреба (Преработена версия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on foodstuffs intended for particular nutritional uses (Recast)
Дата на документа: 16/01/2008
№ на документ: COM(2008) 3
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове