Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА …/…/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно правната защита на компютърните програми
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE …/…/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal protection of computer programs
Дата на документа: 28/01/2008
№ на документ: COM(2008) 23
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове