Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори (статични изпитвания)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (static testing)
Дата на документа: 29/01/2008
№ на документ: COM(2008) 25
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове