Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the conservation of fisheries resources through technical measures
Дата на документа: 04/06/2008
№ на документ: COM(2008) 324
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове