Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването и временното прилагане на Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската общност относно проверките/инспекциите по сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската общност относно проверките/инспекциите по сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of a Memorandum of Cooperation between the International Civil Aviation Organization and the European Community regarding security audits / inspections and related matters - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Memorandum of Cooperation between the International Civil Aviation Organization and the European Community regarding security audits / inspections and related matters
Дата на документа: 05/06/2008
№ на документ: COM(2008) 335
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове