Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно окончателната оценка на програмата за действие на Общността за насърчаване на органите, действащи на европейско равнище, и за подпомагане на специфични дейности в областта на образованието и обучението
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Final Evaluation of the Community's action programme to promote bodies active at European level and support specific activities in the field of Education and Training
Дата на документа: 05/06/2008
№ на документ: COM(2008) 337
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове