Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно краткосрочната статистика съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning Short-Term Statistics as required by Regulation (EC) No 1165/98 of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998
Дата на документа: 09/06/2008
№ на документ: COM(2008) 340
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове