Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека - (Регламент за страничните животински продукти)
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down health rules as regards animal by-products not intended for human consumption - (Animal by-products Regulation)
Дата на документа: 10/06/2008
№ на документ: COM(2008) 345
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове