Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Намаляване на административните тежести в Европейския съюз - Доклад за напредъка от 2007 г. и перспективи за 2008 г.
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT - Reducing administrative burdens in the European Union - 2007 progress report and 2008 outlook
Дата на документа: 30/01/2008
№ на документ: COM(2008) 35
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове