Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector
Дата на документа: 17/06/2008
№ на документ: COM(2008) 367
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове