Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от […] относно сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EC) No …/... OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of […] concerning the supplementary protection certificate for medicinal products
Дата на документа: 17/06/2008
№ на документ: COM(2008) 369
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове