Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (Кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on reciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels (Codified version)
Дата на документа: 30/01/2008
№ на документ: COM(2008) 37
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове